Digitální DeTox

"Závislost na mobilu je nemoc!"


"Denně se v autě kvůli mobilnímu telefonu zabije devět lidí a zraní více než 1 000 lidí."

info.cz

"Nomofobie (z anglického NO MObile PHOne phoBIA) je strach ze ztráty mobilního signálu, vybití baterie nebo ztráty samotného mobilního zařízení. Jde zkrátka o fobii z toho, že nebudete moc používat svůj mobilní telefon."

"Nomofobie může postihnout až 53 % všech uživatelů mobilních telefonů."

info.cz

"… nezvladatelná potřeba používat internet, ztráta kontroly nad užíváním internetu, pocity viny, nervozita, podrážděnost, agresivita, zanedbávání pracovních povinností… "

I tak se projevuje závislost na internetu – Netholismus

idnes.cz

"Děti mění hračky za tablety a chytré telefony. Mají kvůli tomu problém s mluvením"

irozhlas.cz

"Nomofobici vykazují zhoršenou paměť i schopnost koncentrovat se. "


"Nomofobici mají horší studijní i pracovní výsledky."

cnn.com

"Jsem otroky mobilů! Průměrný uživatel mobilu zkontroluje svůj telefon 150× denně."

idnes.cz

"Počet lidí závislých na mobilních telefonech rychle stoupá, a to je pro mnohé důvodem k obavám. Podle listu Psychology Today mnoho lidí trpí úzkostí, pokud svůj mobil ztratí z dosahu byť jen na pár minut. Spoléháme na ně ve všem - od vyznání 'miluji tě' až po rozchod, od kontroly bankovního účtu až po investice, od sdílení fotografií s vnoučetem až po zasílání snímků a vzkazů se sexuálním obsahem. Můžeme provádět celou škálu denních úkolů přímo z vlastní dlaně."