Rozhovor

Skořepová Iva

Učitelka společenských věd a českého jazyka

Jak digitální technologie změnily váš profesní život?

Poměrně dost, v hodinách běžně využívám digitální technologie. Nejvíce asi google dokumenty, veškerou práci, kterou připravuji, mám vždy s sebou. Díky digitálním technologiím si mohu dovolit posadit studenty za počítač a nechat je samostatně si zpracovávat zdroje atd…

Jak digitální technologie zasahují do vašeho osobního života?

Také velmi výrazně, jediná forma styku se svými spolužáky ze střední nebo vysoké je právě jen přes sociální sítě. Například vztahy k rodině: Babička - častěji si s ní volám, než k ní jedu. Je to hrozné říct, ale je to tak. Díky sociálním technologiím mohu zůstat v kontaktu s lidmi i na velké vzdálenosti. Na druhou stranu musím říct, že mě může kdykoliv dohnat a to mně zase moc nevyhovuje. Například moje matka je schopna vyhlásit pátrání, když se jí do hodiny neozvu.

Mění digitální technologie studenty? Jak?

Ano, každý dnes má přístup ke zdrojům odevšad, ale paradoxně si myslím, že toho nevyužíváte. Vše mají studenti zadarmo, dříve bylo mnohem těžší nalézt potřebné informace. Bohužel mi ale přijde, že většina lidí s těmito zdroji dnes neumí pracovat.

Omezujete vašim dětem přístup k digitálním technologií?

Mé děti byly v poslední době celkem dost nemocné a často si pouštěly pohádky. Později jsem si všimla, že se u nich začala rozvíjet forma závislosti. Proto jsme doma zavedli limit. Děti mají pouze hodinu denně na pohádku. Do druhého dne již nemají nárok. Myslím, že digitální technologie mohou mít i negativní vliv.


Moje matka je schopna vyhlásit pátrání, pokud se jí do hodiny neozvu.